Bågskytte

Bågskyttet i föreningen sker dels som tavelskytte (Target Archery) på tavla eller halmbalar och dels som del av striderna tillsammans med kämparna, stridsbågskytte (Combat Archery).

Tavelskytte
Tavelskytte sker på samma sätt som normalt (mundant) bågskytte, d.v.s. man skjuter på diverse olika måltavlor med riktiga pilar. Skillnaden är att vi försöker hålla oss till tidsenlig utrustning så mycket som möjligt. På de flesta tävlingar är man välkommen även om man har en glasfiberbåge eller plastnockade pilar, men vissa tävlingar är endast för ”period” utrustning.

Några trevliga tävlingsformer som vi praktiserat genom åren är:
– Vanlig tavelskytte med fasta avstånd
– Fältskytte med varierande avstånd och terräng
– Clout (långdistansskytte mot en stående pinne)
– Hastighetsskjutning
– ”Pricka ner stridskossan från den krenelerade muren”
– Willhelm Tell

Stridsbågskytte
Stridsbågskytte är en del av de krig som ingår i Heavy Fighting.

För att tillgodose säkerhetskraven i striden så har stridsbågskyttarna lägre dragvikt på bågarna och pilar med speciella spetsar (APD:s) som inte ska kunna tränga in genom gallret i en hjälm.
Mer information om APD-regler och tillverkning hittar du på http://www.combat-archery.com/