Heavy Fighting

Medeltida kämpalek eller Heavy Fighting som det också kallas i SCA-sammanhang skall efterlikna de medeltida torneringarna. Kämpaleken delas in i två varianter; tornering man mot man och fältslag (melée) där två härar drabbar samman. Då all kämpalek är fullkontakt ställs höga krav på säkerheten. Vapnen är tillverkade av rotting och särskilda regler finns för hur man slåss och hur skyddsutrustningen skall vara utformad. Dessutom läggs stor möda ner på att rustningen skall vara så tidstypisk som möjligt.

Tornering
I torneringen strider kämparna man mot man (man kan lika gärna vara en kvinna). Alla strider på lika villkor. Oftast kämpar man för någon speciell persons gunst. Torneringarna är ofta kopplade till speciella event med ett särskilt syfte, t.ex. Furstetorneringen vars syfte är att utse Nordmarks furste och furstinna för den kommande perioden. Den som står som slutlig segrare blir furste/furstinna och den som kämpen slagits för blir således furstinna/furste. På liknande sätt utses kungen och drottningen av konungariket Drachenwald på Krontorneringen.

Melée
Melée är krig som utkämpas mellan två ”lag”, där varje sida representerar en bestämd åsikt eller liknande. Det största kriget i Nordmark är Dubbelkriget (Magna Carta + Knäckebrödskriget) som utspelas i Attemarks härad. I Knäckebrödskriget slåss Hålsidan mot Flatsidan för att avgöra vilken sida av knäckebrödet som smöret skall bredas på. Ett krig kan pågå i upp till 5-6 timmar, vilket är ordentligt tröttsamt i en tung rustning.

I kriget, till skillnad från torneringen, läggs stor vikt vid taktik, kombination av vapenslag och sammanhållning, d.v.s. att hålla rätt på vän och fiende. Det görs med hjälp av olika heraldiska vapen hos de stridande sidorna, varje sida har sitt märke på kläderna och på banér.

Utrustning/Regler
För att ingen skall bli skadad under striderna används riktiga rustningar med vaddering, läder och plåtar. Många tillverkar sina rustningar själv, vilket kan ta väldigt lång tid. Det finns flera obligatoriska rustningsdelar – hjälm, skydd för hals och nacke, armbågar, knän, njurar, händer och skrev. De flesta kompletterar detta med skydd för bröstet, benen och armarna.

Svärden tillverkas av rotting som absorberar en del av energin i slagen och ändå har ungefär samma vikt och balans som ett riktigt stålsvärd.

I Heavy Fighting får man slå på alla kroppsdelar ovanför knäna, det är alltså helt okej att klippa till i huvudet på någon. Det är kämparna själva som bedömer om en träff är ”god”, d.v.s. om den med ett riktigt vapen skulle vara skadlig eller dödlig. En god träff på t.ex. armen medför att kämpen inte längre använder den, en god träff i huvudet eller på kroppen medför att kämpen ”dör” och han lägger sig då ner som tecken på att han besegrats.

En av grundreglerna är alltså att kämparna är ärliga och erkänner när de blivit träffade tillräckligt bra för att bli sårad eller dödad. För att få fightas måste man lära sig dessa regler och även lära sig känna en god träff. För att bevisa att man är duglig i kämpalek, d.v.s. säker för sig själv och andra, måste en auktorisering ske. Detta görs genom att man slåss inför en eller flera marskar som bedömer att man är säker nog för att vara med i torneringar och krig.