Utmärkelser?

På hov så delas det ofta ut olika typer av utmärkelser. Detta är en ännu ofullständig lista över några av de utmärkelser som kan delas ut på Nordmarks hov med en kort beskrivning.
Om du vill rekommendera någon till en av dessa utmärkelser, så använder du denna länken: http://www.nordmark.org/reko.php

Sköldebrev (Award of Arms)

Ges av Fursteparet eller Kungaparet till person som bidragit till en person som de vill uppmärksamma. Ofta den första utmärkelsen. Delas ut i alla SCA kungadömen.

Gyllene Bandet

Ges för hårt och uthålligt arbete för furstendömet samt en vilja att ställa sina kunskaper till förfogande för andra.

Ljusorden

Ges till dem som har visat skicklighet inom konst och vetenskap, liksom viljan att dela med sig av sin kunskap till andra.

Vita Portens Väktare

Ges dem som visat sig vara ridderliga, skickliga i vapenbruk, och villiga att undervisa andra. Denna utmärkelse ges för alla typer av kämpalek som godkänts i furstendömet.

Saladins Ring

Ges till dem som visat ovanlig höviskhet, omtanke och ridderlighet

Nordmarks Sparre

Kan ges till den eller dem som ej är bosatta i Nordmark men som bidragit till Nordmarks väl

Nordmarks Carneol

Kan ges till den eller de som arbetat och ansträngt sig för att återge känslan av den ljusa Medeltiden.

Nordmarks Malakit

Kan ges till den eller dem som ägnat sig åt studier av tidsperioden som återskapas i SCA och använt resultatet av dessa studier för Nordmarks väl.