Ämbetsmän & Styrelse

Ämbetsmän
Drots Lady Tova af Attemark
(Marina Hägg)
drots_at_attemark.se
Skattmästare Herr Mickel Biörnsson till Wargegården
(Mikael Blomstrand)
skattmastare_at_attemark.se
Marsk Herr Grovbjörn
(Jonas Ericsson)
marsk_at_attemark.se
Kastellan Fru Ylffwa Urwäder
(Minna Nilsson)
kastellan_at_attemark.se
MoAS Fru Hilda Bågböjaren
(Sofia Andréasson)
moas_at_attemark.se

 

Styrelsen (styrelsen_at_attemark.se)
Ordförande Marina Hägg
ordf_at_attemark.se
Sekreterare Siiri Irskog
sekreterare_at_attemark.se
Kassör Mikael Blomstrand
kassor_at_attemark.se
Styrelseledamot Jonas Ericsson
Styrelseledamot Minna Nilsson
Styrelseledamot Kim Eriksson
Styrelseledamot Sofia Andréasson
Suppleant Ola Widell
Suppleant Malin Tjerngren