Ämbetsmän & Styrelse

 

Ämbetsmän
seneschal Drots/Seneshal Sir George fitzHume
(Ola Widell)
drots_at_attemark.se
exchequer Skattmästare/Exchequer Mäster Mickel Biörnsson till Wargegården
(Mikael Blomstrand)
skattmastare_at_attemark.se
marshal Marsk/Marshal Vakant
 chatelaine Kastellan/Chatelaine Gracia Ferraro da Varena
(Vera Kovatcheva)
kastellan_at_attemark.se
moas MoAS/Minister of Arts and Science Fru Hilda Bågböjaren
(Sofia Andréasson)
moas_at_attemark.se
herald Härold/Herald Herr Styrmir af Næstweth
(Lasse Arsfeldt)
harold_at_attemark.se

 

Styrelsen (styrelsen_at_attemark.se)
Ordförande Ola Widell
ordf_at_attemark.se
Sekreterare Linda Andersson
sekreterare_at_attemark.se
Kassör Mikael Blomstrand
kassor_at_attemark.se
Styrelseledamot Lasse Arsfeldt
Styrelseledamot Minna Nilsson
Styrelseledamot Sofia Andréasson
Styrelseledamot Kim Ericsson
Suppleant Marina Hägg