Ämbetsmän & Styrelse

Ämbetsmän
Drots Lady Tova af Attemark
(Marina Hägg)
drots_at_attemark.se
Skattmästare Herr Mickel Biörnsson till Wargegården
(Mikael Blomstrand)
skattmastare_at_attemark.se
Marsk Herr Atli
(Andreas Erlandsson)
marsk_at_attemark.se
Kastellan Fru Ylffa Uhrwader
(Minna Nilsson)
kastellan_at_attemark.se
MoAS Lady Lovisa af Tallkotten
(Louise Lindehoff)
moas_at_attemark.se

 

Styrelsen (styrelsen_at_attemark.se)
Ordförande Marina Hägg
ordf_at_attemark.se
Ersättare/Vice Ordförande Cecilia Lindström
Sekreterare Minna Nilsson
sekreterare_at_attemark.se
Kassör Mikael Blomstrand
kassor_at_attemark.se
Styrelseledamot Louise Lindehoff
Styrelseledamot Ola Widell
Styrelseledamot Rikard Hellström
Styrelseledamot Malin Tjerngren