Föreningsdokument

Stadgar:

Policydokument:

Mötesprotokoll:

Årmötesprotokoll och protokoll från medlemsmöten finns tillgängliga på begäran.

2019

Årsmöte 2019

  • Bilaga (Resultat)

Styrelsemöte 190302

Styrelsemöte 190504

2018

Årsmöte 2018

  • Bilaga (Resultat)
  • Bilaga (Revisionsberättelse)
  • Bilaga (Verksamhetsberättelse)

Styrelsemöte 181010

2017

Årsmöte 2017

  • Bilaga (Resultat)
  • Bilaga (Revisionsberättelse)
  • Bilaga (Verksamhetsberättelse)

2016

Årsmöte 2016

  • Bilaga (Resultat)
  • Bilaga (Budget)
  • Bilaga (Revisionsberättelse)
  • Bilaga (Verksamhetsberättelse)

Styrelsemöte 160505

Styrelsemöte 160925

2015

Årsmöte 2015

  • Bilaga (Resultat)
  • Bilaga (Budget)
  • Bilaga (Revisionsberättelse)

Styrelsemöte 150207

Styrelsemöte 150418

Styrelsemöte 150909

Styrelsemöte 151012

Styrelsemöte 151123

2014

Årsmöte 2014

  • Bilaga2 (Resultat)
  • Bilaga3 (Budget)
  • Bilaga4 (Revisionsberättelse)

Medlemsmöte 140201

Styrelsemöte 140201

2013

Årsmöte 2013

  • Bilaga1 (Verksamhetsberättelse)
  • Bilaga2 (Resultat)
  • Bilaga3 (Budget)
  • Bilaga4 (Revisionsberättelse för 2012)
  • Bilaga5 (Revisionberättelse för 2011)

Styrelsemöte 130729

2012

Årsmöte 2012

  • Bilaga2 (Resultat)
  • Bilaga4 (Budget)

Medlemsmöte 120325

2011

Årsmöte 2011

  • Bilaga1 (Verksamhetsberättelse)
  • Bilaga2 (Resultat)
  • Bilaga4 (Budget)
  • Bilaga5 (Verksamhetsplan)

Styrelsemöte 111208

Styrelsemöte 110119

2010

Extra årsmöte 2010

Årsmöte 2010

  • Bilaga1 (Verksamhetsberättelse)
  • Bilaga2 (Resultat)
  • Bilaga3 (Budget)
  • Bilaga4 (Revisionsberättelse)
  • Bilaga5 (Verksamhetsplan)

Styrelsemöte 101031

Styrelsemöte 100113

2009

Årsmöte 2009

  • Bilaga1 (Verksamhetsberättelse)
  • Bilaga2 (Resultat)
  • Bilaga3 (Budget)
  • Bilaga4 (Revisionsberättelse)
  • Bilaga5 (Verksamhetsplan)

Styrelsemöte 090915

Styrelsemöte 090812

Styrelsemöte 090127

2008

Årsmöte 2008

  • Bilaga1 (Verksamhetsberättelse)
  • Bilaga2 (Resultat)
  • Bilaga3 (Budget)
  • Bilaga4 (Revisionsberättelse)
  • Bilaga5 (Verksamhetsplan)

Medlemsmöte 081012

Styrelsemöte 080817

Styrelsemöte 080402

2007

Årsmöte 2007

  • Bilaga1 (Röstlängd)
  • Bilaga2 (Verksamhetsberättelse)
  • Bilaga3 (Resultat)
  • Bilaga4 (Verksamhetsplan)
  • Bilaga5 (Revisionsberättelse)
  • Bilaga6 (Budget)

Medlemsmöte 070821

Styrelsemöte 071218

2006

Årsmöte 2006

  • Bilaga1 (Verksamhetsberättelse)
  • Bilaga2 (Budget)
  • Bilaga3 (Resultat)
  • Bilaga4 (Revisionsberättelse)
  • Bilaga5 (Verksamhetsplan)

2005

Extra årsmöte 2005

Årsmöte 2005

  • Bilaga1 (Röstlängd)
  • Bilaga2 (Verksamhetsberättelse)
  • Bilaga3 (Resultat)
  • Bilaga4 (Budget)
  • Bilaga5 (Revisionsberättelse)
  • Bilaga6 (Verksamhetsplan)

Medlemsmöte 050916

Styrelsemöte 050830

2004

Årsmöte 2004

  • Bilaga1 (Verksamhetsberättelse)
  • Bilaga2 (Resultat)
  • Bilaga3 (Budget)
  • Bilaga4 (Verksamhetsplan)
  • Bilaga5 (Revisionsberättelse)

Styrelsemöte 041221

Styrelsemöte 040811

Styrelsemöte 040705

Medlemsmöte 040626

  • Bilaga (Styrelsebeslut)

Styrelsemöte 040314

2003

Extra årsmöte 2003

Årsmöte 2003

  • Bilaga1 (Verksamhetsberättelse)
  • Bilaga2 (Resultat)
  • Bilaga3 (Budget)
  • Bilaga4 (Verksamhetsplan)
  • Bilaga5 (Revisionsberättelse)
  • Medlemsmöte 031102
   Medlemsmöte 030405
   Styrelsemöte 031221
   Styrelsemöte 031001
   Styrelsemöte 030219

2002

Extra årsmöte 2002

  • Bilaga1 (Verksamhetsberättelse)
  • Bilaga3 (Styrelsens ansvarsfrihet)
  • Bilaga4 (Verksamhetsplan)
  Medlemsmöte 021208
  Medlemsmöte 021025
  Medlemsmöte 020830
  Styrelsemöte 021117
  Styrelsemöte 021006
  Styrelsemöte 020901