Bli medlem? Ja!

Som medlem i Attemark är man även medlem i SKA Nordmark och således även i SCA, vilket betyder att man kan åka på vilket SCA-event som helst i hela världen och oftast till ett rabatterat pris.

Ny medlem:
Anmäl dig enligt instruktionen nedan.

Gammal medlem:
Förläng ditt medlemskap genom att betala till PG 189 84 66-6 (SKA ATTEMARK).
Du behöver inte uppdatera något i Census, kassören sköter det.

Medlemsavgift:

Vuxen medlem (från 18 år) 150 kr
Familjemedlem (från 18 år) 125 kr*
Vuxen medlem med tidning 500 kr**
Ungdom (under 18 år) 100 kr
Ungdom med tidning 450 kr**

Barn under 13 år är befriade från avgift, men måste registreras i Census för att få medlemskort.

* Om du väljer Familjemedlem (125 kr) måste medlemsnummer till huvudmedlemmen i hushållet anges vid registrering i Census.

** OBS! Ämbetsmän måste ha medlemskap med tidning enligt Drachenwalds regler.
Likaså måste man ha tidningen för att få ställa upp i krontorneringar.

Gör så här:
1) Gå till registreringssidan på Nordmarks Census (http://www.nordmark.org/census/)

2) Välj Attemark i listan i steg 2 och fyll i namnuppgifter m.m. samt vilken typ av medlemsskap du vill ha. Väljer du Familjemedlem anges huvudmedlemmens medlemsnummer i fältet under medlemstyperna.

3) Betala till det PG som anges vid anmälan (PG-numret kommer även i ett bekräftelsebrev till den e-postadress du angett).

4) När pengarna kommit in till föreningen skickas medlemskortet hem till dig. Medlemsskapet gäller ett år från inkommen betalning.