VAD HÄNDER?

Alla är välkomna till oss, oavsett om man är medlem eller ej. Evenemang är oftast billigare för medlemmar, men de vanliga aktiviteterna under veckorna är helt gratis. Du är precis lika välkommen på aktiviteterna för att se vad vi sysslar med och vilka vi är som för att själv vara med. Alla officiella Attemarksaktiviteter annonseras här, men håll gärna ett öga på vår Facebookgrupp också för mer information.

ÅRSMÖTE!

Torsdag 26 mars kl. 18.00-20.00, Nobelvägen 111 i Malmö.

Dagordning:
1. Närvaro- och fastställande av röstlängd för mötet
2. Fråga om mötes rättmätiga utlysande
3. Fastställande av dagordningen
4. Val av mötesordförande och sekreterare för mötet
5. Val av justeringsmän, tillika rösträknare. Dessa skall justera mötesprotokollet tillsammans med mötesordförande och mötets sekreterare.
6. Framläggande av styrelsens verksamhetsberättelse, samt resultat och balansräkning.
7. Framläggande av revisionsberättelse.
8. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.
9. Fastställande av medlemsavgift och giltighetstid.
10. Framläggande av verksamhetsplan för det kommande verksamhetsåret.
11. Val av styrelse: a) Ordförande b) Sekreterare c) Kassör d) Ledamöter (minst två) e) Ersättare (minst en) 12. Fastställande av firmatecknare.
13. Val av revisionsgrupp.
14. Behandling av inkomna motioner.
15. Val av valberedning.
16. Vid mötet väckta frågor. Kan även omfatta frågor rörande SCA’s verksamhet.

Alla är välkomna men endast medlemmar har rösträtt.

 

E V E N E M A N G

Evenemang kräver att du har ett försök till dräkt och att du har anmält dig. Det kan låta svårare än vad det egentligen är så hör av dig till vår nybörjaransvariga på kastellan[at]attemark.se om du har frågor.

 

A K T I V I T E T E R

Ah, är du sugen på att komma och se vad vi gör? Kanske vara med och göra själv? Härligt! Varje vecka är det pyssel i Lund, mer info längst ner. Ingen föranmälan behövs till någon aktivitet – det är bara att dyka upp!

Om ni vill ha kontakt med ansvarig, kan ni maila till kastellan[at]attemark.se så vidarebefordras kontakten. För fightingträning gäller att man tar med den utrustning man har. Ifall det är första gången är oömma kläder/träningskläder och en vattenflaska bra grejer att ha. Gympaskor eller andra stabila skor såsom vandringskängor är också bra att ha. Till pysslet kan man ta med diverse hantverk man vill pyssla med under tiden, en anteckningsbok om man vill det eller bara ett glatt humör.

LUND:

Lördagar kl. 12.00-16.00: Hantverksträffar på Bangatan 6 i Lund, i Medborgarskolans lokaler, ca 150 m från tågstationen. Här får du sällskap i dina hantverksprojekt och hjälp om du behöver. Ansvarig: Hilda

MALMÖ:

Tisdagar kl. 18.00-22.00: Verkstadspyssel hos Ola Widell på Finkgatan 7. Där får man hjälp med att bygga rustningsdelar och annat. Ansvarig: OlaSöndagar kl. 10.00-12.00 eller 15.30-17.30: Träning i Heavy Fighting. Vilken av tiderna det är annonseras i vår FB-grupp. Man kan även maila ansvarig för mer information. Ansvarig: Jonas

Mer information finns i gruppen Attemark på Facebook.

 

SNFP – Southern Nordmark Fighter Practice
Attemark är med i SNFP för träning ihop med Baggeholm (Blekinges SCA-förening).

 

Ansvarig för att hålla denna lista uppdaterad är
Óláfr kaupmaðr Einars son. Om du ser något som inte stämmer,
maila gärna till webmaster[at]attemark.se